Назад

БТПП е за фокусиране вниманието на държавните институции и ведомства към търговско-икономическите отношения с трети страниБТПП отчита, че през първите пет месеца на 2014 г. вносът и износът на България за ЕС се е увеличил като цяло, спрямо 2013г. 
По данни на статистиката от НСИ за периода януари - май 2014 г. износът на България за ЕС се е повишил с 1.2% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 10.3 млрд. лв. Вносът съответно е нарастнал с 3.5% и възлиза на стойност 12.3 млрд. лева. 
След анализ на данните за вноса и износа на България за трети страни икономисти от БТПП стигат до извода, че през първите шест месеца на 2014 г. търговията ни с държавите от този регион  значително е намаляла. 
 
Според статистиката за периода януари - юни 2014 г. износът ни за трети страни се е понижил с 12.1% спрямо същия на 2013г.  и е в размер на 7.5 млрд. лв. Вносът е намалял с 6.0% и е на стойност 9.4 млрд. лева.
Според мнението на представители на бизнеса съществува неизползван потенциал между търговските отношения на правителствено ниво между България и бързо растящите пазари от Азия, Близкия Изток и Африка. Вносът и износът на страната ни за трети страни е резерв, който трябва да бъде активиран чрез повишаване на активността към тези пазари. Необходимо е държавните институции и ведомства, отговорни за търговско-икономическите отношения с тези страни, по-интензивно да насочат вниманието си върху тези държави чрез включването им в своите програми. 
 
Според членовете на БТПП пазари като Обединените арабски емирства, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Пакистан, Армения, Туркменистан и Монголия са страни,  в които изключително важна е ролята на държавата да насърчава и подпомага двустранните търговски отношения. 
 
БТПП насочва усилия към разширяване на контактите си с все по-голям кръг представители на бизнеса от страни извън ЕС чрез организиране на бизнес делегации, семинари и делови срещи с цел насърчаване на търговско-икономическите взаимоотношения.
За периода 2009-2013г. БТПП е организирала 70 бизнес делегации и форуми в тези страни, над 30 семинара и над 500 делови срещи със сродни организации, с представители на дипломатическия корпус и частния бизнес, както и се отзовава на над 80 оферти за бизнес сътрудничество с трети стани.
 
Като цяло по данни на НСИ общият износ на България за ЕС и за трети страни в периода януари- юни 2014г. възлиза на 20,1 млрд. лв., и спрямо същият период на 2013г. е намалял с 3,4 %. Общата стойност на внесените в България стоки от ЕС и от трети страни е 24.3 млрд. лв. което е понижение с 0.5%. 
Този общ спад, дължащ се предимно на търговските ни отношения с трети страни, е ясен сигнал за фирмите за необходимост от диверсификация на пазарите и търсене на нови пазари с потенциал за българските стоки.
 

18.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад