Назад

Среща - разговор „ПРЕДИЗБОРНИ АНГАЖИМЕНТИ НА АБВ КЪМ БИЗНЕСА“ПП „АБВ“ представи предизборните си ангажименти пред бизнеса на среща – разговор  с ръководители и представители на национално представителни работодателски организации. Идеята на политическата формация е да се изведат основните проблеми пред бизнеса в страната и да се формулират възможно най-добрите решения за преодоляването им и подобряване на бизнес средата.
 
БТПП бе представена на срещата от председателя на Палатата Цветан Симеонов, главният секретар Васил Тодоров и членовете на Изпълнителния съвет на БТПП Лъчезар Искров и Евгени Евгениев.
 
По време на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов констатира наличие на съвпадения с вижданията на бизнеса, например за запазване на валутния борд, за действия за придвижване към Еврозоната, напредък  в електронизацията, намаляване и премахване на регулаторни режими, въвеждане на персонална отговорност и санкции за служителите в администрацията. С редица други предложения на  ПП АБВ, пpeдседателят на Палатата изрази несъгласие и резерви, например по отношение на въвеждането на прогресивно данъчно облагане и семейно подоходно облагане.
 

04.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад