Назад

Перспективи за съвместна работа между БТПП, Българо-японския икономически съвет към БТПП и СТИВ Токио

На среща между зам.-председателя на БТПП и зам.председател на Българо-японския икономически съвет към БТПП Георги Стоев с новия представител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Япония Георги Костов бяха обсъдени настоящи проекти от взаимен интерес и въпроси за сътрудничество между партньори от България и Япония. Разгледани бяха перспективите за съвместна работа между Палатата, Българо-японския икономически съвет към БТПП и СТИВ Токио.
 
При анализ на информация от Българо-японския икономически съвет бе констатирано, че към момента японски фирми проявяват голям интерес за сътрудничество в областите винопроизводство, туризъм, минно дело, социални дейности, енергетика, автомобилостроене и др.
 
Георги Стоев акцентира върху недостатъчното използване на  възможностите за рекламиране на България и българските стоки на японския пазар, като изтъкна необходимостта от по-активно информиране на японските фирми и потенциални инвеститори за условията и възможностите за сътрудничество с български партньори по програма Хоризонт 20/20.
Той информира и за оказваното съдействие от страна на Българо-японския икономически съвет при подготовката на споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония, което се очаква да бъде финализирано през 2015 г.
 
Представителят на СТИВ България в Япония изрази готовност да проследи с особено внимание започналите вече преговори и потенциални проекти за съвместно сътрудничество, както и да бъде оказана необходимата подкрепа на българските партньори.
 
Общото мнение на участниците в срещата бе, че България трябва да бъде представяна в Япония и по света като част от един по-голям регионален и общоевропейски пазар и вход към ЕС за японските стоки и инвестиции.
 
За съдействие и създаване на бизнес контакти в Япония заинтересованите фирми могат да се обръщат към:
Георги Костов
СТИВ Токио
Тел.: +81 3 3465 1021
Факс: +81 3 3465 1031
g.kostov@mee.government.bg
 
За допълнителна информация: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, 8117 494, e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, m.markova@bcci.bg.
 

31.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад