Назад

БТПП ще съдейства за стимулиране на търговско-икономическите взаимоотношения “България – Казахстан”

Възможностите за разширяване на двустранните отношения между България и Казахстан бяха обсъдени на среща между новоназначения посланик на България в Казахстан Иван Генов и председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
Договорено бе сътрудничество в областта на привличане на чуждестранни инвестиции, увеличаване на стокообмена между двете страни и повишаване интереса на туристи към нашата страна.
 
Цветан Симеонов запозна госта с партньорските отношения на БТПП в Казахстан и го информира за дейностите и услугите, които Палатата предлага. 
 
Той отбеляза, че реализирането на все повече събития в БТПП са свързани с разширяване на сътрудничеството с Казахстан. Основно остава привличането на инвестиции и туристи, ще продължи и дейността по организиране на бизнес делегация в азиатската страна. 
 
Изразена бе готовността на БТПП за съдействие в работата на новоназначения посланик с цел подпомагане на бизнеса в двете страни.
 

23.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад