Назад

Съветът по иновации и енергийна ефективност към БТПП проведе Информационен ден за кандидатстване по проекти за МСПВ БТПП се проведе Информационен ден за кандидатстване по проекти за Малки и средни предприятия (МСП ) по  програма  Хоризонт 2020, Европейския институт за иновации и технологии - Будапеща, INNOVFIN и Съвместното предприятие (СП) ЕКСЕЛ, създадено на 05 юни 2014 г. в Брюксел. 
 
Събитието се организира от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП. При официалното откриване на форума Съпредседателят на Съвета – Йосиф Аврамов информира за възложено изготвяне на платформа за Иновационна борса и са изпратени покани за второто издание на конкурсите за „Най-успешна иновативна фирма” и „Най- добър иновативен проект” за 2014 г.
 
Презентация за новите финансови инструменти за подпомагане на научно - изследователската и развойна дейност на МСП от фондовете на ЕС (InnovFin) бе представена от Йосиф Аврамов. Представени бяха проектите по Хоризонт 2020 и отчет за първите 6 месеца на 2014 г. 
 
Отправени бяха отново поканите за иницииране на публично-частни партньорства към седем инустриални предприятия, в т.ч. МСП, обявени на 9 юли 2014 г.. За повече информация ТУК.
 
Веселин Дробенов, мениджър проекти в Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, запозна участниците с възможностите за финансиране, които KIC Innoenergy към Европейски институт за иновации и технологии предоставя за 2014 г.
 
Акцент във форума бе поставен и върху възможностите за финансиране на научни и иновативни проекти за МСП, които предоставя Съвместното предприятие ECSEL, създадено да финансира проекти от IT сектора. (Лекция на проф. Румен Николов, ръководител Катедра „Компютърни науки“ при УНИБИТ)
 
Георги Кузманов от СП ЕКСЕЛ предостави още веднъж специално за участниците в Информационни ден в БТПП, своето експозе, включващо допълнителна информация за Съвместното предприятие.
 
Възможностите за консултиране на български МСП от немски експерти бяха очертани от Петя Милушева, координатор за България на мрежата SES експерти от Германия. Консултациите са на ниво оказване на съдействие за реализация на продукцията на МСП в Германия и в други страни, както и разработване на проекти и подобряване на организацията на работа в МСП  в България. За повече информация ТУК.
 
Цветина Андреева, експерт от Enterprise Europe Network към БТПП, представи Споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, с което се цели да бъдат премахнати митническите и нетарифните ограничения в търговията между страните от Европейския съюз и САЩ. След завършилия през май 2014г. пети кръг от преговори за бъдещото споразумение, Европейската комисия провежда публична консултация сред бизнеса относно трудностите и предоставените възможности пред предприятията в международната търговия със САЩ, с удължен срок до 15 декември 2014г.  Участниците в срещата на Съвета по иновации се включиха в допитването по темата. При желание за участие в консултацията, провеждана от Европейската комисия  - ТУК.
 
Над 40 представители на бизнеса, научните среди и държавната администрация имаха възможност да зададат своите въпроси, да се възползват от индивидуални консултации относно условията за кандидатстване със свои проекти пред Съвместното предприятие ECSEL в обявения прозорец от 09.07.- 09.09.2014 г. 
 
За допълнителни консултации  и  въпроси при кандидатстване с проекти по обявите на СП ЕКСЕЛ и на Европейския институт по иновации и технологии на E-mail: m.markova@bcci.bg и info@inovacii.eu в срок до 05 септември 2014 г.
 

22.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад