Назад

Защо Казахстан е привлекателна страна за инвестиции?









„Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„ бе тема на бизнес семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Република Казахстан в България. 
 
При откриването на семинара председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза нарастналия интерес на българските предприемачи и търговци  относно възможностите за  правене на бизнес в Казахстан в рамките на по-малко от година. Особено голяма е потребността от допълнително информиране относно положителните промени на разпоредбите и възможностите за търговия и инвестиции в Казахстан. 
Симеонов посочи, че потенциалът в икономическо отношение за развитие между двете страни не е използван максимално. Той представи данни за съвместното сътрудничество на Палатата с организации в Казахстан, както и информация за регистрираните фирми и търговски представителства от Казахстан в Търговския регистър на БТПП.
 
Н.Пр. Темиртай Избастин, посланик на Казахстан в София очерта състоянието на  бизнес климата. „Казахстан днес е с големи възможности и потенциал както за големи компании, така и за средния бизнес“, подчерта той. 
Посланикът на Казахстан предостави информация относно приоритетните сектори за инвестиции в страната, за възможните инвестиционни проекти, за специалните икономически зони, особеностите на местоположението на страната, транспортните и логистични системи, законодателството в областта на трудово-правните отношения и начини за регистрация на предприятия в азиатската страна, за таксите и данъците. 
 
Н.Пр. Избастин посочи предимствата за инвестиции в Казахстан: 
Макроикономическа, икономическа, социална стабилност
Телекомуникационна инфраструктура
Мащаби на вътрешен пазар
Възможност на достъп за пазарите на съседни страни в Азия
Благоприятното разположение на основните стокови пазари Европа - Азия 
Стабилна банкова система
Корпоративно данъчно облагане
 
Акцент бе поставен и върху осигурената държавна подкрепа на инвеститорите – облекчен митнически режим за фирми, развиващи дейност в 10-те свободни икономически зони на Казахстан, освобождаване от мита и др. Опростена е процедурата и за наемането на чужда работна ръка.
 
Посланикът на Казахстан представи и Евразийския съюз, на който страната става член от януари 2015 г., както и предстоящото международно изложение ЕКСПО 2017г. под наслов „Енергия на бъдещето”.
 
Над 50 представители на фирми участваха в събитието. Те се възползваха от възможността да проведат среща с екипа на посолството на Казахстан в София и да зададат своите въпроси по теми, които ги интересуват с оглед на бизнес плановете им.
 
БТПП и Посолството на Казахстан изразиха готовност за съдействие в процеса на развитие на двустранните отношения, за създаване на контакти и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан. 
 
Презентация - "Казахстан: благоприятен инвестиционен климат" - ТУК
Изказване на Н.Пр. Темиртай Избастин, посланик на Казахстан в София - ТУК

 


22.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад