Назад

Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници

Прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници дискутираха на кръгла маса в представителството на Европейската комисия в София енергийни експерти от страната и ЕС, представляващи държавни институции, бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество,  Обсерваторията за устойчиво развитие към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Сред участниците бе и президентът на Обсерваторията за устойчиво развитие към ЕИСК Луи Рибе. Модератор на дебата бе зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.
 
Прилагането на Директивата се изследва в 6 страни – членки: Германия, Полша, Франция, Великобритания, Литва и България, за което ЕИСК предоставя подробна информация.
 
В рамките на дебата-кръгла маса в София, Еленко Божков от ДКЕВР представи ситуацията в България по отношение на енергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар. Въпросът за интеграцията на ВЕИ в електроенергийната система на България разви Венцислав Захов от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
 
Активно участие в разискванията взеха и представителите на браншовите организации като Българска асоциация за фотоволтаична енергия, Българска ветроенергийна асоциация, Българска соларна асоциация, Асоциация на производителите на екологична енергия.
 

16.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад