Назад

Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари) се състоя в с. Вонеща вода-Велико Търново в рамките на провеждащия се тридневен семинар по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – 15-17 юли.

Лектор на семинара бе един от най-добрите специалисти в областта - Кирил Тюлев, член на УС на ТПК-Пловдив и управител на НЦПО–Пловдив. Той представи пред членовете на Съвета на председателите основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за здравословни и безопасни условия на труд. Демонстрирани бяха интересни видео филми на „добри“ и „лоши“ практики при трудови злополуки. Познанията на участниците бяха тествани чрез решаване на казуси. Проведен бе тест и въз основа на резултатите бяха връчени персонални сертификати.

След приключване на програмата по обучението бяха представени и първите положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. 

Изградени на регионален принцип в София и в градовете, в които функционират 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП по проект на Палтата  „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” , центровете предлагат на заетите лица възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Те създават условия и за стимулиране на мобилността на работната сила за по-голяма гъвкавост на пазара на труда.

В хода на дискусиите бяха обсъдени актуални организационни въпроси, както и проблеми, касаещи икономическото развитие на страната.

Представена бе информация за адресираните до институциите обобщени становища на БТПП и РТПП(К) по важни икономически въпроси през последните шест месеца.
 
Изнесена бе периодична справка за дейността на регионалните палати относно взаимодействието и сътрудничеството с местните органи, приведени бяха данни за участието им в Съветите за тристранно сътрудничество по места.
 
Набелязани бяха мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище.

17.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад