Назад

Брокерско събитие за развитие на иновативни идеи и намиране партньори по програма Хоризонт 2020Enterprise Europe Network към Българската търговско- промишлена палата (БТПП) в сътрудничество с Enterprise Europe Network към Моравско-силезката регионална търговска палата, Министерството на индустрията и търговията на Република Чехия, Министерството на образованието, младежта и спорта на Република Чехия и Министерството на образованието, науката, изследователската дейност и спорта на Република Словакия имат удоволствието да Ви поканят за участие в специализирани срещи за намиране на проектни партньори по рамкова програма Хоризонт 2020.
 
Включете се в предстоящото брокерско събитие за развитие на иновативни идеи и намиране на проектни партньори по програма Хоризонт 2020, което ще се състои в Острава, Чехия на 2 септември 2014 година.
 
Инициирайте изследователски проекти, ускорете иновациите и улеснете развитието на бизнеса си, като се срещнете с потенциални партньори за сътрудничество по време на специализирано изложение за идентифициране на проектни партньори, което ще се проведе в град Острава, Република Чехия на 2 септември 2014г.!
 
Възможност за Вашата иновативна идея
 
Представете своите иновативни идеи или технологии и привлечете вниманието на потенциални партньори за сътрудничество! Запознайте се с множество представители на индустрията и академичните среди в един ден – целта е да се намали времето и парите за намиране на нови партньори! 
 
Събитието цели да Ви подпомогне в: 
 
• изготвянето на проектно предложение по програма Хоризонт 2020
• намирането на подходящи партньори за научно изследователски проекти и съставяне на консорциум за кандидатстване по програмата, 
• ускоряване на иновациите във Вашата организация чрез международно сътрудничество 
• обмена на нови идеи и добри практики,
• запознаване с най- новите технологии,
• участниците ще имат възможността за срещи с представители на изследователски институти, университети и фирми от различни страни 
• всичко това ... в рамките на един ден, на едно място, лице-в-лице.
 
Какво да очаквате от Вашето участие?
 
Брокерското събитие е насочено към широк кръг от компании, университети и изследователи от цяла Европа, които се интересуват от обмен на нови проектни идеи и намиране на партньори за сътрудничество по програма Хоризонт 2020. Участниците ще имат възможността да проведат до 15 предварително уговорени двустранни срещи (времетраенето на една среща е предвидено да е 20 минути). 
 
Регистрация 
 
Участие в брокерското събитие: Безплатно
 
Продължителност на срещите: 20 мин. 
 
Участниците сами следва да покрият разходите си за път и настаняване. 
 
За регистрация, моля посетете следния уеб адрес: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020   
Следвайте стъпките за Регистрация, до която можете да стигнете от горния десен ъгъл на страницата. В полето “Support office” посочете “Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (EEN Bulgaria)”. 
 
График 
 
Регистрация и публикуване на профил на организацията: до 20.08.2014г.
Онлайн селекция на двустранни срещи: до 26.08.2014г. 
Провеждане на двустранните срещи:        02.09.2014г.  
 
След като се регистрирате ще имате възможност да запазите своите срещи, като съответно може да бъдете поканен за среща от друг участник в събитието. Само срещи, които са били потвърдени от страна и на двамата участника ще бъдат включени в крайния вариант на графика. 
 
За повече информация:
 
Европейски информационен и иновационен център 
Българската търговско- промишлена палата 
+ 359 2 8117 505
+ 359 2 8117 515
een@bcci.bg
 

15.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад