Назад

Информационна трудова борса в Кьолн Германия на 14 май 2011г 
На 14 май 2011г. предстои провеждане на информационна трудова борса в Германия – гр. Кьолн, организирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, съвместно с българските студентски дружества в Германия. 
По време на борсата на работодателите се предоставя възможност за среща и пряко договаряне с млади български висококвалифицирани специалисти, които желаят да се завърнат в България. Осигурено е безплатно ползване на щандове от работодателите. 
На информационната трудова борса се очаква да присъстват студенти, завършващи право, стопанско управление, икономически специалности, социални науки, филологии, културни науки, природо-математически науки, инженерни специалности, медицина и изкуство.
През 2010 г. в Германия следват над 8000 български студенти, като в региона на провеждане на борсата те са над 2000. В проведената през 2009 г. информационна трудова борса в Германия участваха над 500 български студенти.
Разходите за пътуване и нощувки са за сметка на работодателите, като организаторите поемат ангажимента за осигуряване на хотел, резервация на самолетни билети, както и транспорт в Германия.
За потвърждаване на  участие в Информационната трудова борса в Германия, моля  да ни информирате в срок до 15.03.2011 г. 
За контакти: А. Ангелов – н-к на отдел „Регистрация и трудово посредничество”, тел. 9265 371, e-mail: A.Angelov@az.government.bg, Славка Радева – н-к на отдел “EURES и международни спогодби”, тел. 9265 314, e-mail: S.Radeva@az.government.bg  и Величка Иванова – гл. експерт, тел. 9265 372,   e-mail: V.Ivanova@az.government.bg   

08.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад