Назад

Среща на АВС и кмета на Столична община

Г-жа Фандъкова лансира идея за Европейска група за териториално сътрудничество
 
Представители на Асоциацията на Балканските палати /АВС/ се срещнаха с кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова на 23 февруари 2011 г. в БТПП. Срещата бе организирана по повод председателството на АВС от Българската търговско-промишлена палата и общото събрание на Асоциацията, което започва днес в София.
Г-жа Фандъкова представи дейността на Столична община и наблегна на ролята й да способства развитието на града и да се грижи за нейните граждани, както и да поема нови инициативи в посока европейско сътрудничество. Кметът на града сподели, че първият партньор в тези две направления е бизнеса и изрази благодарността си към бизнес организациите като БТПП, с които успешно сътрудничи. Г-жа Фандъкова покани всички добри инвеститори от Балканските страни, които имат интерес да инвестират в София.
Друга основна цел на община София е да се превърне в регионален център за дебат на Балканите и като такъв да създаде връзки със съседните страни и техните столични градове. Конкретната идея е създаване на Европейска група за териториално сътрудничество като инструмент за улесняване на трансграничното, транснационалното или междурегионалното сътрудничество. Тази група би дала възможност на регионалните и местни власти от различните държави – членки да си сътрудничат по-ефективно. Като пример ще бъде възможността да кандидатстват пряко за европейски средства и да ги управляват.
Европейска група за териториално сътрудничество трябва да включва партньори от поне две държави членки на ЕС, сред които регионални или местни власти, централни правителства, публичноправни органи, сдружения.
След въпрос, зададен от представител на Сръбската търговска палата стана ясно, че партньори от трети страни също могат да участват в тази група, ако законодателството в техните държави или ако споразуменията между техните държави и държавите-членки позволяват

Председателят на БТПП и настоящ председател на АВС г-н Цветан Симеонов отправи послание към своите колеги от АВС да предадат предложението на г-жа Фандъкова за сътрудничество на съответните организации в своите страни.
Общото събрание на АВС продължава на 24 февруари със сутрешна среща по въпросите на трансграничното и регионално сътрудничество, инвестициите в региона и насърчаването на женското предприемачество.

23.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад