Назад

Среща на председателя на БТПП с директора на Отдела за конфискация на имущество в щатската прокуратура, Ричмънд, Вирджиния 
На срещата бе обсъден Законопроекта „Кушлев” (Проектът на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност, публикуван в сайта на Министерство на правосъдието).
Г-н Грант сподели  какви са съществуващите правни възможности в САЩ за конфискация на незаконно придобито имущество. 
В САЩ се прилага конфискация на имущество на лице, на което не е наложена осъдителна присъда (т.нар. Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture). Съгласно законодателството на САЩ може да се предприемат действия за отнемане на незаконно придобито имущество, дори когато срещу лицето, собственик на това имущество, не е постановена осъдителна присъда (тъй като съществува възможност лицето да е починало, да има имунитет и т. н.).  Гражданската конфискация в САЩ започва по искане на полицията и прокуратурата въз основа на доказателствата, събрани при разследване, дори и самото разследване за престъпление никога да не доведе до присъда. От делата, свързани с гражданската конфискация в САЩ, не се натоварват данъкоплатците, докато приходи от това влизат в хазната. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази желанието колкото е възможно по-скоро да видим и работата на българските органи толкова ефективна и че Палатата ще окаже съдействие за това. Не толкова законодателството, а неговото неизбирателно приложение е важно за България. Необходими са мерки за синхрон между всички органи, в т.ч. МВР, Прокуратура, Министерството на финансите, НАП, Следствие и др., за да стане тази дейност не само популистка, както е сега, а поне самоиздържаща се, както в САЩ. Необходимо е освен това по-често отчитане на тази дейност пред обществото и несправилите се със задачите да бъдат заменяни с по-ефективни служители. За всичките споменати органи една от проверките, които трябва да правят в ежедневната си дейност, е за съответствие на имуществото на разследваните с техните доходи. Само тогава можем да очакваме истински резултати. БТПП е предложила детайлни промени в проекта на правителството, за да се отговори на тези предизвикателства.

01.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад