Назад

Обучение Конкурентоспосбност на българската икономика Финансиране на проекти за внедряване и развитие на иновативни продукти, процеси и услуги и създаване на проиновационна структура На 25 февруари 2011 г. БТПП организира обучение на тема :
ОП „Конкурентоспосбност на българската икономика”-финансиране на проекти за внедряване и развитие на иновативни продукти, процеси и услуги и създаване на проиновационна структура-възможности и предизвикателства
На събитието присъстваха МСП от сферата на информационните и комуникационни технологии, консултантските услуги и други фирми, желаещи да развиват иновативни дейности. Лектор на обучението бе Светла Маринова, управител на консултантска къща Алмарекс ЕООД.
Отворените схеми за кандидатстване, които бяха разгледани по време на обучението, спомогнаха за повишаване квалификационните умения на фирмите за внедряване и развитие на иновационни дейности и услуги в производството. Участниците бяха подробно запознати с възможностите за кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика, "Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, както и с пакетите от документи за кандидатстване: ръководство, формуляр за кандидатстване, бюджет, приложими декларации и др.
След приключване на обучението присъстващите придобиха познания с практическа насоченост за разработването на проектни предложения в областта на иновациите и управление на подобни дейности. 

25.02.2011 г.
Назад