Назад

Семинар „Правила за произход на стоки. Общи правила за тарифно класиране. Обвързваща тарифна информация и Обвързваща информация за произход.”

 
На 01 март 2011 г. Българската търговско-промишлена палата проведе семинар на тема:

„Правила за произход на стоки.Общи правила за тарифно класиране. Обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произход”
Целта бе да бъдат запознати българските търговци с:
- Митническия кодекс на Общността – Регламент 2913/92, 
- Разпоредбите за прилагане на митническия кодекс – Регламент 2454/93 (Нови правила за произход на ЕС към Общата система за преференции);
- Споразумения с трети страни;
- Решения на Съвета.

ЛЕКТОРИ: Веска Тодорова и Соня Евтимова - държавни експерти в Централно митническо управление.
Семинарът се проведе в зала „А” на БТПП, ет.1, ул. Искър № 9, гр. София.


01.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад