Назад

Бизнес семинар Хонконг – Вашият партньор за успех в Китайг-жа Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации БТПП
 
На 1 март 2011 г. в София се проведе бизнес семинар Хонконг – Вашият партньор за успех в Китай. Организатори на семинара бяха Икономически и търговски офис на Хонконг в Брюксел и Съветът за развитие на търговията на Хонконг, Hong Kong Trade Development Council, регионално представителство в Будапеща. Съветът е създаден през 1966 г., има 40 офиса в 35 страни.
Семинарът се провежда за трета поредна година. Г-жа Мери Чоу, специален търговско-икономически представител на Хонконг за Европейската общност откри семинара и очерта перспективите на пазара на Хонконг. На семинара бяха представени преимуществата, предлагани от Хонконг като най-свободната икономика в света, със стриктен режим за защита на интелектуалната собственост, ниски данъци и опростена данъчна система /5% ДДС, 16,5% данък върху печалбата/.
Има силна правна защита за контактите на фирмите и арбитражно разрешение на търговски спорове с еднаква сила както в Хонконг, така и в Китай- на континента.
Хонконг е перспективен пазар за българските вина. В Хонконг се търсят качествени вина, а съвсем скоро са отпаднали и митата за внос на тези продукти. В Хонконг се провеждат най-големите търгове за вина. Най-голямото предимство обаче е специалният митнически режим с Китай, което позволява на всеки производител в Хонконг да изнася стоките си на китайския пазар, без да плаща мита за тях.
Наред с традиционните области, развивани и подкрепяни от местното правителство – финансови услуги, търговия и логистика, туризъм и професионални услуги, шест нови икономически сектори са определени като конкурентноспособни за Хонконг – тестващи и сертифициращи услуги, медицински услуги, иновации и технологии, културни и креативни индустрии, индустрии, свързани с околната среда, обучение. 
От името на БТПП г-жа Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации се обърна към участниците в семинара – около 110 представители на български фирми и повтори поканата на Палатата от 2009 г., отправена тогава от председателя й към Съвета за развитие на търговията на Хонконг – за откриване на офис на Съвета в България, който ще подпомогне и подобри икономическото сътрудничество с България. Достъпът на българските фирми до партньори от Китай /над 5,4 млн. компании/ ще бъде улеснен. 
Г-н Зигфрид Верстапен, изп.директор на Агенцията за инвестиции на Хонконг обясни условията за инвестиране и услугите, предлагани от неговата организация. Бе представена информация и за състоянието на китайския юан, който вече се използва при разплащания на международни търговски сделки като са редуцирани рисковете от големи разлики в обменните курсове - /Chinas renminbi trade settlement scheme/.
Съветът за развитие на търговията на Хонконг и по-специално офисът на организацията в Будапеща подпомага участието на български фирми в редица търговски изложения в Хонконг. Директорът на Съвета, г-н Винчел Чонг представи програмите за български предприемачи – спонсорски програми, за намиране на партньори и др.
Г-жа Боряна Минчева, директор Международно сътрудничество, развитие и интернационализация на МСП, ИАНМСП представи програмата на Агенцията за подпомагане участието на български предприятия в изложения в чужбина. През ноември 2011 г. се подготвя участие с български щанд на панаир за виното в Хонконг.
Г-н Владимир Атанасов, управител на българска компания за сувенири 10x Ltd и г-н Венелин Джуров, управител на ЛВК – Винпром АД Търговище представиха добри практики в Хонконг.  
След семинара бе уговорено организиране на съвместно събитие – семинар / презентация от БТПП и Агенцията за инвестиции на Хонконг в София през май – юни 2011 г.

01.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад