Назад

БТПП участва в обучение по проект "Guarden" във връзка с представяне на нов екологичен стандартБТПП участва на обучение в Триполи, Гърция, по проект „GuardEn“, който е финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“.
 
По време на обучението бяха представени два модула: 
 
Kорпоративна социална отговорност – доброволен принос на предприятия от „хранително-вкусовата“ промишленост във връзка с опазването на околната среда;
Стратегическо планиране при управлението на екологични рискове и опазване на природните ценности на национално и регионално ниво.  
 
Представено бе и мобилното приложение IFARM, което представлява платформа за управление на виртуална ферма. Апликацията ще има за цел да подпомогне агро-предприятията в различни сфери като управление и ефективност на разходи и приходи, GPS измерване на площ от полета, счетоводни данни за посеви и култури и други.
 
В следващите няколко месеца БТПП ще има за цел да сформира клъстер от предприятия от хранително-вкусовата промишленост и други заинтересовани страни, които ще участват в дейностите по проекта чрез предоставяне услуги и съвети във връзка с опазване на околната среда. Клъстерите, сформирани във всяка една страна, ще изградят мрежата GuardEn, която ще обедини усилията на всички партньори чрез предоставяне на добри практики и конкретни мерки за опазване на водите и почвите от замърсяване.
 
За повече информация:
Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”
тел. 02 / 8117 556
e-mail: projects2@bcci.bg

24.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад