Назад

ОЧИС за по-тясно сътрудничество между МСП в региона

БТПП бе домакин на бизнес форум на тема „Сътрудничество между МСП в региона на ЧИС”. Събитието се организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и e част от календара на председателството на БТПП на Бизнес съвета на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).
 
Форумът бе официално открит от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бизнес Съвета на ОЧИС в първата половина на 2014 година. Симеонов представи приоритетите на Палатата в периода януари – юни 2014: транспорт и логистика, инфраструктура, ИКТ, енергийно и водоснабдяване, машиностроене и строителство, МСП и сигурност. „Липсата на инфраструктура и директни транспортни връзки между страните от ЧИС е една от основните пречки за по-тясно сътрудничество между МСП в региона. Провеждането на подобни форуми биха довели до разширяване на сътрудничеството“, подчерта Симеонов. Участието на представители на правителството е символ на съпричастност на държавата към процесите на интернационализация на българския бизнес и възможностите за сътрудничество в региона на ЧИС, допълни председателят на БТПП. 
 
Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитрoв представи макроикономическата обстановка в страната, както и приоритетите на МИЕ относно насърчаването на износа. Ангел Величков, зам.-министър на външните работи, акцентира върху важността на взаимодействието между институциите при изпълнение на целите и приоритетите по време на българското председателство на ОЧИС.
 
Представители на национални организации от страните - членки на ОЧИС направиха свои презентации. Голям интерес предизвика презентацията за Армения и Съюза й на предприемачите и бизнесмените, както и представянето на инвестиционните и експортни възможности на Азербайджан. Посочени бяха акценти във връзка с обновителните процеси и нововъведенията в гръцката икономика. 
 
С особено внимание бе изслушана информацията за новите услуги на БТПП, насочени към подпомагане  дейността на малкия и среден бизнес. Демонстрирана бе нова онлайн система за двустранни срещи, която е допълнително улеснение за ползотворни бизнес контакти.
 
Обстойно бе представена дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
 
Над 40 български фирми проявиха интерес към събитието и се включиха в дискусията и двустранните срещи.
 
 
Презентации:
  • Представяне на Армения и Съюза на предприемачите и бизнесмените в страната - ТУК
  • Инвестиционните и експортни възможности на Азербайджан - ТУК
 

21.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад