Назад

БТПП домакинства среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на ЧИС

Българската търговско-промишлена палата, като председателстваща организация на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (OЧИС)* през първата половина на 2014 г. бе домакин на 48-та извънредна среща на Борда на директорите на Бизнес съвета, проведена на 20 март в София.
 
Председателят на Бизнес съвета на ОЧИС и председател на БТПП Цветан Симеонов представи приоритетите на българското председателство: транспорт, логистика, регионално сътрудничество, стимулиране на МСП и сигурност.
 
Партньори от Армения, Азербайджан, България, Гърция, Румъния, Русия и Сърбия обсъдиха състоянието на организацията и поставиха акцент върху представителността на БС на ЧИС, възможни партньорства с други бизнес организации и институции от региона, общи инициативи и събития.
 
В рамките на срещата беше представена работата на БТПП по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Презентацията (на английски език): ТУК.
 
Програмата на Борда на Бизнес съвета на ОЧИС в София продължи с бизнес форум на 21 март за предприемачи с общи интереси в региона. Форумът се организира съвместно от БТПП и Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Следващата среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на ЧИС бе определена на 16 май 2014 г. отново в София.
 
______________
*Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Първоначално, тя е инициирана през 1992 г. от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. В момента страни-членки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.
ЧИС подпомага и координира регионалното сътрудничество в широк спектър от области – туризъм, търговия, банково дело, комуникации, енергетика, транспорт, земеделие, здравеопазване, опазване на околната среда, борба с организираната престъпност и др. 
ЧИС има четири специализирани органа – Парламентарна асамблея (ПАЧИС), Бизнес съвет, Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) и Международен център за черноморски изследвания (МЦЧИ), които обхващат съответните аспекти на сътрудничество – парламентарен, бизнес, финансов и научно-изследователски. 
Страните-членки на ЧИС, които се различават помежду си по отношение на степента им на развитие, на размера и населението, обхващат територия от приблизително 20 млн. кв. км с 350 млн. население.
България е председател на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за периода 1 януари – 30 юни 2014 г. Под мотото „По-добра синергия за повишена конкурентоспособност”, председателството ще се стреми да насърчи многостранното сътрудничество между страните-членки на ЧИС, с цел да повиши атрактивността на Черноморския регион за чуждестранните инвестиционни и бизнес среди.
 

21.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад