Назад

Български фирми взеха участие в „Мисия за растеж“ в НеаполEnterprise Europe Network към БТПП подкрепи десет български фирми за участие в двустранни срещи за развитие на бизнес партньорство, които се проведоха в рамките на „Мисия за растеж“ в Неапол, Италия. 
 
Събитието бе организирано в рамките на „Стратегия за растеж ЕВРОПА 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ като част от серия мисии за растеж, насочени към стимулиране на бизнес активността и икономическия растеж.
 
Антонио Таяни, вицепрезидент на Европейската комисия и комисар по индустрия и предприемачество, лично съпроводи европейските предприятия в район Кампаня. Той подчерта важната роля на търговските палати в запознаването на МСП с възможностите за интернационализация и финансиране от европейските фондове. С цел излизане от финансовата криза, Таяни призова страните-членки да вземат мерки за намаляване на административните пречки пред стартирането на бизнес за създаване на предприемаческа култура сред младите европейци и за насърчаване на публично-частното партньорство.
 
По време на събитието бяха представени и новите възможности за финансиране на бизнеса, бъдещите мерки за стимулиране развитието на клъстери и инициативи за насърчаване на МСП излизането на международни пазари. 
 
Проведоха се и срещи за проектно, технологично и бизнес сътрудничество между фирми и клъстери от 25 държави, предимно от Италия, Португалия, Турция и други. С цел да улесни предприятията, Европейската комисия предостави възможност на няколко фирми да бъдат представлявани по време на двустранните срещи от експерт към Enterprise Europe Network, без да взимат лично участие в събитието.  Шест от заявилите желание за участие български фирми бяха представлявани от ЕЕN към БТПП, която беше единствен за България съорганизатор на събитието.
 
По време на мисията европейски предприятия откриха надеждни бизнес парньори и създадоха контакти с представители на бизнеса от цял свят. 
 

19.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад