Назад

БТПП в подкрепа на младите предприемачиВ Анкара се проведе заключителна международна среща по проект PAVITT - обучение и участие чрез видео на млади предприемачи. Проектът се осъществява по програма "Младежта в действие" - продължение на дългогодишното партньорство на БТПП, регионалните палати в Търговище, Хасково и Стара Загора, и Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ).

Трима млади представители от България, излъчени със съдействието на БТПП и регионалните палати, запознаха своите връстници от Испания, Италия, Португалия и Турция с условията за бизнес у нас, с ролята на правителствените и неправителствените институции и организации, и основно с дейността на БТПП.

Общият проблем за страните – участници в проекта - България, Испания, Южна Италия, Португалия - е високата безработица сред младежите, което ги демотивира да развиват предприемаческа инициативност.

Констатирано бе, че общите условия за създаване на собствен бизнес в тези страни не са особено благоприятни, а държавата би трябвало да е по-активна в ролята си на регулатор и подкрепящ фактор за стимулиране на икономическия растеж. По-различно отношение на държавата се наблюдава при работа с младите предприемачи в Турция, където са налице и положителни резултати в икономиката.

По всеобщо мнение страните от ЕС оказват помощ на младите хора най-вече чрез консултантски услуги.
14.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад