Назад

Среща с ръководството на новосъздадената Българо-полска търговско-промишлена камара

Представителите на ръководството на новосъздадената Българо-полска търговско-промишлена камара посетиха БТПП и проведоха среща с председателя на Палатата по теми от взаимен интерес. В разговора с Цветан Симеонов участваха председателят на новата камара Михал Беднарек,  зам.-председателят й Тодор Нотов и първият секретар в посолството на Полша у нас Марчин Миколайчик,  който е и ръководител на отдела за промоция на търговията и инвестициите.
 
Българо-Полска Търговско-Промишлена Камара (БПТПК) е сдружение с нестопанска цел, създадено миналата година. Основната цел на новата структура е да насърчава и подпомага търговските и икономическите отношения между България и Полша в интерес на двете държави, да представлява и защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги.
 
В хода на разговора бе констатирано добро развитие на двустранните икономически връзки и нарастване на стокообмена между двете страни.
 
Участниците в срещата са единодушни, че е на лице голям потенциал за задълбочаване на бизнес отношенията. Сред обсъдените въпроси бяха и условията за бизнес в България и Полша. 
 
Гостите съобщиха, че предвиждат осъществяване на посещения на полски фирми в България до края на годината.  Цветан Симеонов информира, че по покана на БТПП, в периода април – май 2014 г., в България ще пристигне зам.-председателят на Полската търговска палата - много добър дългогодишен партньор на БТПП.
 

14.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад