Назад

Необходими са промени в образованието и обучението на специалисти в БългарияЗаместник управителят на Германо-българската индустриално-търговска камара Андреас Шефер посети Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и се срещна с председателя Цветан Симеонов. Основна тема на срещата бе образованието и обучението на специалисти в България. 
 
Образователната система в страната има нужда от значителни подобрения, за да отговори на нуждите на работодателите - както български, така и чуждестранни компании, единодушни са представителите на двете бизнес организации. Констатира се необходимостта от създаване най-напред на законови възможности за работодателите да провеждат сами обучение на необходимите им работници, за да съответстват на нуждите на производството.
 
В хода на дискусията Цветан Симеонов и Андреас Шефер достигнаха до извода, че е подходящо прилагането в България на пилотни проекти, по примера на германската система за дуално обучение и че към това би могло да се пристъпи почти веднага.
 
Председателят на БТПП потвърди позицията на Палатата, че за работодателите, които обучават допълнително своите служители, е необходимо въвеждане на стимули, например данъчни облекчения. Освен това, трябва да се предвиди възможност работодатели, инвестирали в обучението на свои служители да ги задържат за определен период на работа в компаниите си на основата на предварително сключен с тях договор. 
 

24.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад