Назад

Национален конкурс на БТПП

Ангажирана с реализирането на идеята за осигуряване на по-добри условия за младежите в България за професионална реализация и перспектива за развитие, Българската търговско-промишлена палата прие решение да организира Национален конкурс на тема:
 
Проектна идея за нова услуга/услуги  на БТПП за бизнеса; или
 
Проектна идeя за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /IT/ - интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.
Конкурсът е насочени към младежи в две възрастови категории до 19 години  и от 20 до 29 години. Като целта е да се насърчи иновативността и предприемаческия дух на младите хора в България чрез стимулиране разработването на проектни идеи, свързани с бизнеса. Това ще е още една стъпка за приближаване на обучаващите се до дейността и нуждите на фирмите.
 
Информация за конкурса: ТУК

24.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад