Назад

Обръщение от председателя на БТППУважаеми партньори,
 
В края на 2013 г. - една нелека година за българския бизнес, се обръщам към вас с благодарност за доброто сътрудничество и подкрепа на нашите усилия да направим българската икономическа среда по-добра.
 
През 2013 година БТПП успешно реагира срещу опита на държавата със законодателни промени да създаде условия за натиск върху членовете на управителни органи на работодателските организации. Тази твърда реакция от страна на Палатата доведе до промяна на спорни законови текстове и беше високо оценена като успех и от Международната организация на работодателите.
 
За 15-ти път, чрез Европейския икономически преглед, дадохме на обществото надеждна информация за очакванията през 2014 година, а на управляващите - ориентир къде да концентрират своите усилия.
 
Чрез безплатно мобилно приложение, което екипът ни разработи, БТПП е сред десетината палати в света, които го предлагат.
 
Продължаваме проекта за борба със сивия сектор (http://www.vsa.bcci.bg; http://www.nea-project.bcci.bg ).
 
Започнахме проект за медиацията, който ще даде своите резултати през следващата година. Повод за гордост е, че с електронизирането на арбитражната дейност сме търсен обучителен център за колегите от Западните Балкани.
 
Ще разчитаме и за в бъдеще на активната позиция на българските предприемачи за подобряване на законодателството в България чрез индикиране на пречките, които се поставят от ненужни разпоредби. Вече изготвихме дълъг списък на подходящи промени в нормативната база, които могат да облекчат бизнеса през 2014 г., и след последно съгласуване с вас ще ги предложим на компетентните органи.
 
Ще положим специални грижи за по-добрата ви информираност за предстоящи нормативни промени на национално и на европейско равнище, за да може ролята на българския бизнес да бъде проактивна и да се реагира още в процеса на изготвянето на нормативните актове, а не след като са приети.
 
Още веднъж благодаря на членовете на БТПП, които продължават да ни гласуват доверие, защото успехът се постига с вяра, търпение и упоритост.
 
Нека да е по-спокойна, по-благодатна и щастлива новата 2014-та година!
 
Цветан  Симеонов
Председател  на  УС  на  БТПП
 
 

30.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад