Назад

Среща на партньорите по проект "SAGITTARIUS"На 19 и 20 декември БТПП организира среща на партньорите по проект „SAGITTARIUS“, който се реализира по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. В проекта участват партньори от 7 държави: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Унгария и Република Хърватия.
 
Проект „SAGITTARIUS” цели да популяризира културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа и да ги превърне в атрактивна туристическа дестинация. Проектът има за задача също да подпомогне и насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти и изграждането на туристическа инфраструктура около тях, за пренасочването на туристическите потоци.
 
На срещата се обсъди предстоящото изготвяне на рекламен филм за културно-историческите паметници в Югоизточна Европа, в който ще са включени материали  от 7-те участващи страни в проекта. Филмът има за цел да представи в цялост резултатите по проекта. БТПП е ангажирана с изготвянето му, като предстои провеждане на процедура по правилата на ПМС №69.
 
Българската търговско-промишлена палата  представи концепция за „забавно-образователна игра”, която ще бъде включена в мобилното приложение на „Пътуващия музей”, за да се  използва развлекателния елемент за по-широкото ползване на продукта. Мобилното приложение е достъпно за мобилни устройства с операционни системи “Android” и „iOS”. В него са включени около 120 културно-исторически обекти от Югоизточна Европа, интересни факти и около 1200 снимки.
 
По време на срещата беше дискутирано предстоящото Международно изложение, което ще се състои в Потенца, Италия през април месец, 2014 г. На изложението ще бъдат представени основните резултати по проекта: „Пътуващия музей”, пилотните проекти на 7 –те страни, НПО „SAGITTARIUS”, pекламен филм по проекта и занимателните игрите на партньорите.
 
За допълнителна информация: 
Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, БТПП
Мариана Танчева
Тел.: +359 2 8117 805,е – mai: mtancheva@bcci.bg
 

27.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад