Назад

Среща с ръководството на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Изпълнителният директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост Елица Ненчева се срещна с председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов. По време на срещата беше представена дейността на камарата, която покрива почти всички области касаещи нейните членове. 
 
Двете  организации набелязаха дейностти, в които могат да обединят усилия, за да работят максимално в полза на своите членове като:
- провеждане на обучения, професионална квалификация, практика и стаж
- организиране на семинари с лектори от практиката
- участие в изпитни комисии на професионалните гимназии
- участие в комисии и даване на експертни становища по теми касаещи бранша
- участие в проекти
- съдействие за разширяване на експорта в държави извън ЕС
- участия в делегаии и изложения в страната и чужбина.
 
Обсъди се и сътрудничество в областта на въвеждане на  нови технологии в дървообработващата и мебелната промишленост, както и съдействие за разширяване на контактите между фирмите в бранша, кадрите и възможности за тяхното кариерно развитие.
 
БТПП и Браншовата камара потвърдиха досегашната си позиция,  че не бива с бюджетни средства държавни органи и организации да извършват дейности, които са в предмета на дейност на неправителствените организации или фирми. Държавните институции са оправомощени да провеждат съответните политики като предназначават средства за тяхното осъществяване, включително за насърчаване на определени сектори, но конкретните дейности в условията на пазарна икономика е задължително да се извършват от външни изпълнители по реда на Закона на обществените поръчки.
 

16.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад