Назад

Кръгла маса за оценката на интелектуалния трудБТПП се проведе кръгла маса на тема „Оценка на интелектуалния труд  в Република България”. Организатор на събитието бе Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП. В дискусията взеха участие представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Министерство на образованието и науката, учени изследователи и преподаватели, представители на бизнеса.

Форумът бе открит от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Повече информация – ТУК.

Доц. Цветелина Йоргова от Института по механика при БАН представи процедурата по оценка на интелектуалния труд в Института, както и знанието като ключов фактор и конкурентно предимство.  Презентацията – ТУК.

Д-р инж. Лидия Гълъбова, Технически университет София, представи неявните активи – интелектуален капитал и усещане за удовлетвореност. Презентацията – ТУК.

Проф. Росица Чобанова от Института за икономически изследвания при БАН запозна участниците с тенденциите и оценката на патентоването в България. Проф. Чобанова сподели, че в България интелектуалният труд е подценен и не се използва ефективно. Въпреки, че страната има интелектуален потенциал близо до средното за ЕС  (70%), инвестициите за НИРД са над 4 пъти по-малки. Затова и резултатите от интелектуалния труд са на доста по-ниско равнище от ЕС-28 и продължава “изтичането на мозъци”, смята проф Чобанова.  Тя е категорична, че е необходима коренна промяна на отношението към интелектуалния труд в страната.  Презентация – ТУК.

Георги Гушлеков, председател на Асоциацията за иновативно развитие представи ролята на интелектуалния труд в процеса на иновациите. Презентация – ТУК.


16.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад