Назад

Обучение за приложение на стандартите GS1 в здравеопазването

Проведе се първото от поредица обучения за приложение на стандартите GS1 в здравеопазването, организирано от GS1 България при БТПП, съвместно с „Викорс“ АД. На семинара присъстваха управители на Държавно-консултативни центрове и многопрофилни болници от София и Пловдив, и представител на Националната кардиологична болница. От страна на участниците беше регистриран висок интерес и убеденост в ползите от използване на глобални стандарти в здравеопазването. Констатирано бе, че е необходимо е да се направи анализ на използваните системи и доколко тези системи обхващат в пълнота процесите, протичащи в здравните заведения. Това би позволило да се изготвят препоръки, какво от стандартите GS1 може да се използва, за да се повиши прозрачността и ефективността.
 
За изминалите 40 години стандартите GS1 са се наложили трайно в търговията на едро и дребно, и логистиката. В рамките на дейността на Глобална потребителска група GS1 HUG, включваща представители на различните участници по веригата за снабдяване в здравеопазването от цял свят, се работи върху адаптиране на съществуващите и утвърдени стандарти към нуждите на здравеопазването, както и върху разработването на нови стандарти. В този процес GS1 си сътрудничи с Европейски и световни асоциации (СЗО, Европейската комисия, FDA, Министерства на здравеопазването, Eucomed, EFPIA, GIRP и други) и други от сектора, както и с други акредитирани в разработването на стандарти организации (ISO, CEN, HL7 и др.). Доколкото редица доклади сочат нуждата от хармонизация в здравеопазването (напр. по отношение на идентификацията на лекарства и медицински изделия), се налага и позицията, че стандартите GS1 са най-подходящия световен стандарт за здравната индустрия. Основните ползи, които се очертават са:
Повишаване безопасността на пациентите
Намаляване на медицински грешки
Намаляване на разходите, като резултат от подобреното управление на наличностите, съкращаване на излишните запаси, управление на сроковете на годност
Реализиране на ефективни системи за проследимост
По-бързо и лесно изтегляне на вредни медицински продукти
По-добро управление на поръчки и фактури
и други.
 
Основна цел на обученията е да стимулира сектора в използването на стандартите GS1, както и да го подготви своевременно за очертаващите се световни тенденции.
 

11.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад