Назад

БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност

На 25-26 ноември в гр. Патра, Гърция се състоя среща на партньорите във връзка със стартиране на нов проект „V-ALERT“, финансиран в рамките на Програма за учене през целия живот. БТПП е партньор по проекта заедно с още 5 организации от 4 страни: Гърция, Кипър, Хърватска и Сърбия. Срокът на изпълнение на проекта е 2 години.
 
По време на срещата бе изнесена презентация, която запозна участниците с дейността на БТПП. Бяха представени и основните цели на Палатата в рамките на проекта, които са свързани с повишаване познанията на МСП по отношение на безопасността на информацията в интернет, запознаване със  заплахите и съответно със защитните механизми и действия в тази насока. Палатата е водеща организация и по работен пакет 5, свързан с оценка на дейностите по изпълнение на проекта, включително разработване на правила за външна и вътрешна оценка и мониторинг.
 
Проект „V-ALERT“ предвижда разработването и тестването на 3D виртуална среда за обучение, която ще симулира реални ситуации с цел повишаване културата на ползване на интернет на фирмите и потребителите. След разработване на средата ще бъдат организирани сесии по тестването й, които ще бъдат обявени допълнително на страницата на БТПП.
 

26.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад