Назад

Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност

Предимствата и ползите за МСП от използването на ваучери за храна бе акцентът в организирания и проведен съвместен семинар на БТПП и "Содексо Пасс България" ЕООД на тема "Ваучерите за храна - незабавни резултати за бизнеса".  
 
Лектор бе Марин Илиев, експерт ваучери за храна и мениджър индиректни продажби в "Содексо Пасс България". Той подробно представи информация за: какво представляват ваучерите за храна; какви са данъчните облекчения при ползването им; защо ваучерите на «Содексо Пасс България» са много добри; начините на приложение на ваучерите за храна; стъпките на процеса: договор, поръчка, плащане, осчетоводяване. Подчертано бе, че при използването на ваучери за храна, фирмите си осигуряват допълнителни приходи, повишават доходите на служителите си, а от там и тяхната удовлетвореност и мотивация за подобряване на производителността, което води до запазване на работната сила, особено в условията на криза. 
 
Както е известно с усилията и на БТПП сумите за ваучери бяха увеличени от 200 млн. лв. на 240 млн. лв. в бюджета за 2014г. 
 
 
* "Содексо Пасс България" ЕООД е дружество, регистрирано по търговския закон със 100% капитал, собственост на фирма "Содексо Пасс Интернацонал С.А.С.", Франция. Специализирано е за издаване и предоставяне на ваучери за храна. Дружеството е лидер в мотивационните решения, има най-голям обем на издадени ваучери в България и най-добре развита мрежа от търговски обекти в страната. 
"Содексо Пасс България" ЕООД  е пряк член на БТПП. През 2011 година между  Дружеството и Палатата бе подписан договор за сътрудничество,  според който "Содексо Пасс България" се ангажра да издава ваучери за храна и да ги предоставя на клиенти, осигурени чрез посредничеството на БТПП. 
 
 
Подробна информация за „Содексо Пасс България” може да получите - ТУК  
 

22.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад