Назад

БТПП представи в парламента позицията си към проектобюджет 2014

БТПП участва в обсъждане на проектите за три бюджетни закона за 2014 г. (Държавен бюджет, бюджет на Националната здравноосигурителната каса и бюджет на държавното обществено осигуряване). Законопроектите бяха разгледани в рамките на общо заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по икономическа политика, в което участваха и министрите на финансите, на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика. БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров. Представяйки становището на БТПП по законопроектите, той акцентира върху параметрите с най-ключово значение за бизнеса.  
 
По законопроекта за държавния бюджет за 2014 г., БТПП подкрепя запазването на макроикономическата стабилност, на ставките при корпоративния и подоходен данък, както и нарастването на средствата в сферата на образованието. Палатата намира за положителен използвания в законопроекта за бюджета за следващата година подход – да се планира обвързване на разходите с конкретни политики и разпределението им за програми на конкурентен принцип. 
 
Същевременно, БТПП изразява несъгласие и резерви по отношение на някои параметри, който преценява, че ще бъдат в тежест на бизнеса и че не са икономически обосновани като увеличението на максималния осигурителен доход и на минималната работна заплата през 2014 година. БТПП е загрижена и от липсата на планирани реформи в здравеопазването – една от сферите, които се нуждаят от незабавни мерки за повече прозрачност и ефективност. Палатата оценява негативно, че в рамките на бюджета за следващата година, въпреки инициативите за намаляване на административната тежест, не се планират действия за облекчаване на фирмите чрез въвеждане на електронно правителство. БТПП е притеснена и от заложените с 12,9 млн.лв. повече приходи от такси, без да е предвидено прилагане на разходоориентиран принцип.
 
Подробности за позицията на БТПП, която беше изразена и при дискусиите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, можете на намерите: ТУК
 

08.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад