Назад

БТПП и НСПЧП ще обединят усилията си за участие в проекти по оперативни програмиНа среща в БТПП председателят на УС на Националния съвет за публично частно-партньорство (НСПЧП) -  Ева Цветичова и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха възможности за сътрудничество между двете организации.
 
По време на срещата БТПП потвърди интереса си от активно партньорство с националната организация. 
 
Обсъдиха се възможности за сътрудничество с държавните институции и насочване на вниманието им към важността на публично-частното партньорство и бизнеса за реализиране на проектите.  Като основен проблем се отбеляза липсата на проекти, които да се предложат на чуждестранни инвеститори.
 
БТПП и НСПЧП ще обединят усилията си за участие в подходящи проекти по оперативни програми и други европейски проекти. Особено внимание беше обърнато на съвместното сътрудничество в обучението на кадри, подобряване на нормативната уредба в областта на ПЧП, както и възможността  успешното публично-частно партнорство  да се превърне в един от вариантите за изход от кризата.
 

07.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад