Назад

Представяне на Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

Системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, която се прилага по проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бе представена в БТПП пред консултантите на Палатата по проекта. Очакванията са проектът да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация и да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на работната сила на пазара на труда и трудовата мобилност. 
 
Според проведено в рамките на проекта проучване сред  над 1300 лица, повече от 80% заявяват, че им е необходимо да притежават документ, доказващ техните допълнителни знания и умения, особено при търсене на работа. Най-голям е интересът към валидиране на компетентности в стопанското управление и администрацията, услугите за личността, информатиката. Сред най-търсените професии са оператор на компютър, сътрудник в малък и среден бизнес, готвач, продавач-консултант.
 
Изпълнител на проекта е Министерството на образованието и науката. БТПП е сред партньорите по проекта от страна на работодателските организации.
 
За повече информация: ТУК 
 

05.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад