Назад

Становище на БТПП по законопроекта за здравното осигуряванеНа проведено заседание на Комисията по здравеопазване на НС БТПП изрази своето становище по законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. 
 
Според БТПП не е спазен Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, който изисква законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, да бъдат съгласувани предварително в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество чрез консултиране с национално представителните синдикални и работодателски организации.
 
По отношение на самия законопроект, БТПП категорично възразява срещу предложеното ново съотношението на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на НЗОК. По този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организаци в решаването на стратегически въпроси, свързани с НЗОК. От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.
 
 
Становището на БТПП - ТУК

08.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад