Назад

Председателят на БТПП бе преизбран за член на Борда на директорите на ЕвропалатиПроведе се 114-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) и редовното заседание на Борда на директорите на Асоциацията в Истанбул, Турция. 
 
В рамките на заседанието Райхард Вебер, председател на Търговската палата на Саарланд, Германия, и досегашен зам.-председател на Европалати, бе избран за председател на Европалати, а за зам.-председатели бяха избрани: Рифат Хисарчиклиоглу - председател на Съюз на камарите и стоковите борси - Турция, Пиер Граменя - генерален директор на Търговска камара - Люксембург, Марта Шулц - зам.-председател на Австрийска стопанска камара. Проведе се избор и на членове на Борда на директорите на Асоциацията. Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе преизбран за член на Борда на директорите на Европалати за 2014 г., а зам.председателят на БТПП Георги Стоев – за член на Бюджетната комисия.
 
Във встъпителната си реч като председател Райхард Вебер заяви: „Европалати ще трябва да играят важна роля през следващите години – като един "силен глас" и като влиятелен представител на европейската мрежа от палати. Ако успеем да окажем ефективна подкрепа и представителство на своите членове, ние ще засилим позициите на Европалатите и на мрежата от палати като цяло – и в нашите собствени страни, и на европейско равнище.“
 
Мандатът на Райхард Вебер ще се съсредоточи върху три приоритета:
1. Насърчаване на Европалати като всеобхващаща и просперираща европейска мрежа от палати чрез засилване на контактите между техните членове и улесняване на възможностите за тях да се учат един от друг;
2. Позициониране на палатите като компетентни партньори в ключови сектори като представителства на МСП, иновации, образование и обучение;
3. Засилване на сътрудничеството с останалите заинтересовани страни в Европа.
 
В хода на заседането на Европалати бе представен и календарът за събитията на организацията за 2014 г., като се предвиждат двете пленарни асамблеи и редовните заседания на Борда на директорите да се проведат през юни и октомври следващата година. Бе изнесен и доклад с резултатите на настоящото литовското председателство на ЕС (от юли до декември 2013 г.).
 

17.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад