Назад

Традиционна среща с представители на бизнеса и администрацията в региона на Велико Търново

Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе на традиционно посещение във Велико Търново. Той, заедно с председателя на ТПП Велико Търново Кирил Илиев, проведе серия от срещи с областния управител на Велико Търново инж. Георги Рачев, с представители на общинската администрация - на Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш и Стражица. Председателят на БТПП се срещна и с представители на бизнеса. Целта на проведените срещи бе да се очертаят проблемите и трудностите в работата им.
 
На пресконференция Цветан Симеонов подчерта, че проблемите на фирмите са определящи за програмата и дейността на БТПП. Той отбеляза, че резултатите от проведена анкета на БТПП за нещата, които фирмите от великотърновски окръг искат да бъдат подобрени, са в областта на инфраструктурата, транспорта и местните данъци. Резултатите показват още, че за разлика от други региони във Великотърновска област има удовлетвореност от услугите на местната администрация. В класацията на БТПП - ТОП 1500 водещи фирми в икономиката на България за 2012 г. по обем на продажби първата великотърновска фирма е на 33 място в България – „Захарни заводи” АД.
От срещите с местната власт и бизнеса стана ясно, че проблем, който все още трябва да претърпи подобрения са обществените поръчки – повече прозрачност и подобряване на начина, по който се провеждат. Председателят на БТПП предложи това да се случва по електронен път. В тази посока ще работи и електронното правителство.
БТПП счита, че в районите с висока безработица (с над 25 на сто по-висока от средната за страната) е необходимо да се прилага нулева ставка за корпоративен данък (сега се предлага за фирми с не по-малко от 10 работни места, което е в обратна посока на декларираната грижа за малките и микро фирмите).
„Фирмите от региона са добре ориентирани, ние ги насърчаваме да не се ограничават само с Европейския съюз като потенциални пазари“, допълни председателят на БТПП Цветан Симеонов. Негативно се отнася бизнесът към напреженията в страната. За привличане на инвеститори трябва да има спокойна обстановка и предвидливост в по-дългосрочен план, а чрез честата промяна в законодателството с неизвестна посока бизнес средата не може да стане по-предвидима, коментира Цветан Симеонов. 
 
Председателят на БТПП бе и на посещение в един от най-големите производители на сладкарски изделия в България - „Престиж“ 96. През изминалата година пазарните дялове на компанията продължават да се повишават, въпреки състоянието на финансова криза в страната. Поради високия интерес към продуктите на марката, „Престиж 96” разширява дейността си и инвестира в нов завод, който ще отвари официално врати на 31.X.2013 г.
Друга компания, която посети Цветан Симеонов, бе Tremol MSD Ltd. – фирма-производител на електронни устройства по поръчка, основана във Велико Търново през април 2006 г. като част от Тремол Груп България. Екипът на фирмата има потенциал в научно-изследователските дейности, софтуер и фирмен дизайн, електронни разработки, тестване, проектиране на форми и пластмасови изделия, леене на пластмаса, проектиране и производство на механични части и др.
 

15.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад