Назад

Подписан бе Меморандум за разбирателство между Асоциацията на Балканските палати /АВС/ и Регионалния съвет за сътрудничество/RCC/
На 26 януари 2011 г. в Сараево бе подписан Меморандум за разбирателство между Асоциацията на Балканските палати /АВС/ и Регионалния съвет за сътрудничество/RCC/. През 2011 г. председателят на БТПП Цветан Симеонов ръководи АВС по силата на ротационния принцип. Той упълномощи колегата си от Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина да подпише меморандума. 
 
На снимката Веселин Поляшевич председател на Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина и Хидо Бишчевич, Генерален секретар на Регионалния съвет за сътрудничество/RCC/ подписват споразумението в Сараево.

Документът предвижда сътрудничество в следните области: 
- икономическо развитие на региона
- разработване на институционални структури за насърчаване на икономическото, търговско и инвестиционно развитие
- идентифициране, планиране и осъществяване на транс-национални проекти
- насърчаване на регионално ноу-хау
- утвърждаване на регионалното /транснационално/ сътрудничество в областите индустрия, транспорт, инфраструктура, енергетика, обучение, предприемачество и инвестиции
 
Формите за сътрудничество са:
- трансфер на опит, знания и ноу-хау
- съвместно организиране на обучения
- организиране на обучителни посещения
- съвместна работа по проекти
 
Асоциацията на Балканските палати /АВС/ включва търговските палати и съюзи на страните: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора.
 
Регионалният съвет за сътрудничество е приемник на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и е създаден на 27 февруари 2008 г. Фокусира дейността си върху регионалното сътрудничество в ЮИЕ.
 
26.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад