Назад

БТПП проведе обучение по ОП Конкурентоспособност”

Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез ОП Конкурентоспособност, грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 
На 25 януари 2011 г. БТПП проведе обучение на тема: Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез ОП Конкурентоспособност, грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

На обучението присъстваха представители на малкия и средния бизнес от сферата на машиностроенето, консултантските услуги, търговията с медицинско оборудване, информационните технологии, производство на компютърна и комуникационна техника и др.

Бяха изяснени критериите за допустимост по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, грантова схема: ”Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, която е отворена за прием на проектни предложения до 01.04.2011 г. Също така се постави акцент върху етапите на кандидатстване, насоките при попълване на апликационния формуляр и бюджета, методите за оценяване на проектните предложения и етапите на управление на одобрените проекти след сключване на договора до финалното им отчитане. На  участниците от обучението ще бъде предоставен наръчник за най-често допусканите грешки при изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентоспособност и други документи необходими при разписването на проектни предложения.

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” подготвя провеждането и на други обучения по отворени схеми на ОП Конкурентоспособност, информацията за които ще бъде публикувана на сайта на БТПП.  

25.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад