Назад

Неотложен въпрос, който трябва да реши новото правителство, е възстановяването на тристранния диалогВ интервю за електронна медия председателят на БТПП Цветан Симеонов коментира, че партиите, които влязоха и които ще са в новия парламент, ще бъдат с твърде сложна задача, поради ограничения им брой. За БТПП, е по-важно, независимо каква коалиция ще бъде постигната, тя да обърне внимание на най-неотложния въпрос в социалната сфера - възстановяването на тристранния диалог. В последните часове на предишния парламент беше приета поправка към Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности в публичния сектор. Той беше разширен и за частния сектор, което е в противоречие с Конституцията и с много други правила. „Според наша предварителна оценка нещата могат бъдат коригирани от Конституционния съд и ние имаме уверението на всички политически сили, че това ще бъде един от приоритетните им въпроси. Затова се надяваме, каквато и да бъде коалицията, да реши въпроса за възстановяването на тристранния диалог, още повече, че вносителят на законопроекта вече не е в състава на новия Парламент“, посочи председателят на БТПП.

Относно развитието на икономиката и политиката по доходите, независимо от структурата на Парламента, БТПП разчита, основните параметри да бъдат запазени.  Преразпределителната роля на бюджета, да не надскача 37-38% от брутния вътрешен продукт. Важно е ниската данъчна тежест да бъде запазена, защото това е едно от малкото всепризнати предимства на България. Председателят на БТПП отбеляза: „Ние сме лидери в рамките на ЕС по ниски данъци, а това въпреки кризата дава резултат. Мога да дам пример, че подготвяме и форум през есента в Лихтенщайн и Швейцария в отговор на интерес, който е проявен от там за инвестиране в нашата страна, т.е. нещата не стоят толкова зле - България е добро място за инвестиции“. 
 
„Като приоритет за БТПП, а и за всички работодателски организации, остава електронното правителство, за да може да се преборим с другия негативен имидж, който имаме за съществуващата корупция в страната“, подчерта Симеонов и допълни, че ако тези неща бъдат решени може да се очакват положителни резултати в недалечно бъдеще и за България като цяло.
 
Трябва да се ускори работата по приключването на настоящия програмен период така, че да не загубим предназначени за България средства. Също толкова важно е да се приключи успешно планирането на новия програмен период. От това ще зависи европейското финансиране за следващите 5 години. 
 
В заключение председателят на БТПП обобщи, че в името на развитието на българската икономика, сформирането на новото правителство трябва да стане без забавяне. Да се заработи на бързи обороти за въвеждане на електронно правителство, за подобряване привлекателността на България като място за инвестиции, запазване на ниската преразпределителна роля на бюджета, запазване ниското ниво на държавния дълг и доусвояване на европейските средства и успешно програмиране на следващия период. 
 

14.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад