Назад

Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика проведе заседаниеЗакрилата на децата и енергийното подпомагане дискутираха участниците в Обществения съвет към министъра на труда и социалната политика. В заседанието, което се проведе в МТСП, участва главният секретар на БТПП Васил Тодоров.

 
Бяха представени предложения за подобряване на координацията между различните участници по отношение на закрилата на децата и децентрализацията на действащата система. 
 
По въпроса за енергийните помощи беше направено предложение за въвеждане на стандарт за енергийна бедност, който да се използва при подготовката на рамката на държавния бюджет за следващата година.
 

10.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад