Назад

Кръгла маса - идеи за по-висок икономически растежАнализаторът на БТПП Олга Чугунска участва в дискусионна кръгла маса „Идеи за по-висок икономически растеж – как да си помогнем сами?”, организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман”  и Либералния институт за политически анализи.

В центъра на дискусионната среща бяха проблемните области „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации”, представени от Петър Ганев, Владимир Каролев и Георги Ангелов.
 
В презентациите си участниците отбелязаха бариерите пред икономическия ни растеж и идеите за промяна и откроиха следните основни моменти:
 
Административното увеличение на минималните осигурителни доходи в период на стагнация доведе до спад в заетостта, защото част от работодателите нямаха възможност да покрият разходите си, а други фалираха. Необходима е политика за създаване на нови работни места без административна намеса;
Образованието е важно за реализацията на пазара на труда, а образователните институции продължават да обучават специалисти, които имат различно от търсеното от бизнеса образование;
Политиката за привличане на чуждестранни инвеститори обхваща сектори с високата добавена стойност, но голяма част от безработните са нискоквалифицирани. Вариантите за действие включват както повишаване на образованието, така и привличане на инвеститори не само от високите технологии;
Възможностите за устойчива пенсионна система включват засилване на ролята на личните вноски, за сметка на вноските в първия стълб, които са на солидарен принцип, както и намаляване на възможностите за ранно пенсиониране.
 
За административния натиск при заплащането (минимални осигуртелни прагове и минимална работна заплата), на базата на допитване до членовете, БТПП още преди 2 години предупреди, че  фирмите ще започнат да съкращават персонал. Обезпокоително е, че и при проблемите в образованието няма адекватни решения, това сочи  последно проучване на Палатата, отразяващо гледната точна на бизнеса.
 

21.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад