Назад

В БТПП семинар за инвестиционни проекти по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” 

Българската търговско – промишлена палата заедно с Аксент Консултинт ЕООД, проведе семинар на тема: Как да реализираме инвестиционните се намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

На семинара подробно бяха изяснени критериите за допустимост по грантова схема ”Енергийна ефективност и зелена икономика”, на програмата Конкурентоспособност. Програмата е отворена за прием на проектни предложения до 31.10.2013 година. Бяха подробно разгледани условията и възможностите на процедурата, допустими дейности, етапи на кандидатстване, методиката за обследване на енергийната ефективност и механизмите за изпълнение на проекти.

Това е схемата с най-голям бюджет до момента – 150 милиона евро, като всяка фирма може да кандидатства с проект на стойност до 2 милиона лева, при грант по схемата в размер от 30 до 50%.

В семинара участваха представители на 30 фирми. За по–добра усвояемост на средствата по схемата бяха дискутирани и възможности за облекчаване процеса на кандидатстване.


20.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад