Назад

БТПП посрещна представители на Европейската комисия

Замeстник-председателят на БТПП Георги Стоев, заедно с анализаторския екип на Палатата, представиха гледната точка на бизнеса, фокусирана върху проблемите и възможностите пред oбразованието, индустрията, търговията и администрацията. В срещата участваха представители от Европейската комисия (ЕК): Виктория Петрова и Георг Рааб от ГД Предприятия и индустрия, Елица Бейска от ГД Регионална политика и Мария Кирова от ГД Комуникационни мрежи и технологии.

Г-н Георги Стоев акцентира върху дисбалансите, породени от очакванията на бизнеса и състоянието на образованието, които имат негативно влияние върху заетостта. Съгласно проучване на БТПП от 2012г., oбезпокоително е, че при регистрирани около 400 хил. безработни, 62% от анкетираните фирми имат затруднения при наемането на подходящите служители. БТПП счита, че този проблем може да се засили още повече, защото плановете за наемане на служители през следващите 5-10 години включват предимно специалисти с техническо образование, а образователната система подготвя най-вече икономисти и юристи.
 
Заместник-председателят на БТПП обърна внимание и върху състоянието на малките и средни фирми в страната, които нямат възможности за инвестиции в нови производства и за обучение на персонала, както и за необходимостта от облекчаване на законодателството и въвеждане на електронни услуги, които да пестят време и пари на бизнеса и гражданите. Същевременно г-н Стоев подчерта и потенциалните възможности, които имаме в сферата на енергетиката, преработката на храни и логистиката. 
 
Представителите на ЕК ще използват информацията, която Палатата им предостави при подготовката на следващия доклад за нивото на конкурентоспособността в България.
 

19.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад