Назад

БТПП отбеляза 116 години от създаването и 60 години от възстановяването на Арбитражния съд при БТПП

 

БТПП чества 116 години от създаването и 60 години от възстановяването на Арбитражния съд при БТПП. По повод юбилея се състоя тържествено събрание с участието на председателя на ВКС проф. Лазар Груев, председателя на Съюза на юристите в България, Владислав Славов, настоящи и бивши конституционни съдии, арбитри, върховни съдии, представители на адвокатски кантори, вещи лица към АС при БТПП. Гости на честването бяха и многобройни чуждестранни гости от арбитражни съдилища на Обединеното Кралство, Полша, Хърватска, Украйна, Казахстан, Турция, Македония, Гърция и Азърбайджан.

Преди това на специална пресконференция в Палатата ръководството на Арбитражния съд при БТПП в лицето на Председателя на съда д-р Силви Чернев, както и млади юристи, специализирали в областта на арбитража и обучавани от АС при БТПП, представиха новите технологични предимства на АС. В представянето участва и проф. д-р Иван Владимиров, дългогодишен арбитър и член на ръководството на АС, титуляр на Катедрата по международно частно право в УНСС

„От 2002-ра година въведохме компютърна възможност за дистанционен достъп и работа за страните и експертите по всяко конкретно дело, заведено в АС при БТПП. Книжата се сканират при постъпването в арбитража и от този момент стават достъпни за страните срещу специален код” – каза д-р Чернев. „През последните години платформата се усъвършенстваше и в момента 85-90 % от работата се извършва по електронен път. В хода на всяко дело така се разменят молби, становища, експертизи и доказателства, изпращат се протоколи. Това облекчава до голяма степен развитието на едно дело. В деня, в който едно вещо лице депозира по електронен път своята експертиза, тя става незабавно достъпна и за страните. Така се спазват срокове и процедурите се движат много по-ефективно, отколкото в обикновените съдилица. Адвокатите не се налага да идват до Арбитража, да правят справки или да им се изваждат преписи. Арбитражното производство има и още едно много важно предимство – това е, че то остава конфиденциално, кои са страните и за какво спорят. Това е изключително полезно за запазване на добрите отношения между търговците.”

Д-р Силви Чернев съобщи, че високите технологични удобства, създадени в АС при БТПП се представят на всяка годишна среща на Европейската група за арбитраж, която е под егидата на Международната търговска камара в Париж. В рамките на тези срещи се отправят сериозни адмирации за начина, по който се водят нашите дела в АС при БТПП. Друга държава, в която е достигнато това технологично ниво е Чехия и само още една-две страни.

По повод годишнината Председателят на БТПП Цветан Сименов сподели:

Погледнато в исторически аспект, възникването и съществуването на арбитраж в периода 1878 – 1945 г. е постижение с висока стойност не само за българската правна система, но е една от най-съществените причини за съвременното състояние на арбитража в Република България в унисон със световните стандарти и практика. Не случайно, по-малко от десетилетие след края на Втората световна война, още през 1952 година арбитражната дейност е възстановена отначало като Външнотърговска арбитражна комисия, а после и като Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата. Опростената процедура на арбитражните съдилища позволява и на самите търговци и индустриалци да се явяват лично и справят успешно със защитата на своите интереси, още повече, че заседаващите арбитри са техни най-уважавани колеги, които познават не само писаните правила, но и обичая в съответния бранш.”Благодарение на стълбове на правната мисъл главно от научните среди от Юридическия факултет на Софийския университет и изключителния принос на проф. Живко Сталев, правната уредба също следваше световните постижения в тази област. Илюстрация за това е възприемането на уредбата на Модела – Закон на комисията на ООН за международния търговски арбитраж в нашия Закон за Международния търговски арбитраж още през 1988 г., почти две десетилетия преди това да направи например страна с безспорнимеждународнопризнати постижения в областта на арбитража като Австрия.

ОЩЕ ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖА ВИЖТЕ ВЪВ ВИДЕОТО >>


19.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад