Назад

Проект ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика

Според Цветан Симеонов има застой в осъществяването на тристранният диалог в България


На пресконференция в БТПП бе обявено началото и представен проекта TRUST“ -  Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.

Специален гост на пресконференцията бе Н.Пр. Гюру Катарина Х.Викьор, посланик на кралство Норвегия в България. Посланик Викьор отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество и демонстрира работещ модел, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза обществената значимост на тристранното  сътрудничество за опазване на социалния мир  и за създаване условия за развитието на работеща и конкурентна икономика. Като цяло тристранният диалог в България се нуждае от усъвършенстване и основните направления са съгласувани между социалните пратньори. За голямо съжаление в последните месеци има застой в осъществяването на диалога и въпреки ясните изявления на синдикалните организации и колективното искане на всички признати работодателски организации от 05-02-2013, няма обратна информация за намерението да се възобнови тристранното сътрудничество в пълния му вид, а не само с изолирани заседания на някои от комисиите към НСТС В тази връзка, Председателят на Палатата изказа своята увереност, че проекта ще допринесе за усъвършенстване на  диалога и подобряване на неговата ефективност във връзка с  вземането на значими икономически и социални решения.

На пресконференцията присъстваха журналисти, представители на КТ Подкрепа, КНСБ и БСК. Социалните партньори, участници в тристранното сътрудничество, също подчертаха важността на проекта за подобряване на тристранния диалог в страната и изразиха своята воля да работят в тясно сътрудничество с БТПП в процеса на изпълнение на планираните дейности и формирането на изводи и предложения.

Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация  със значителен опит  и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне, от където биха могли да се взаимстват  добри практики.

Планираните дейности по проект TRUST включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.


15.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад