Назад

БТПП е участник в Глобалния форум на GS1 2013 

Делегация на GS1-България започва участие в годишния Глобален форум GS1 2013. Форумът се провежда в Брюксел и ще бъде открит от Мигел Лопера, Президент на международната асоциация GS1. Тази година броят на регистрираните участници е рекорден – над 600 участника от 92 страни. 
 
Очаква се участниците да се запознаят с новостите в стандартите и решенията GS1, да споделят иновации и добри практики за приложенията, да обсъдят потребителските перспективи в използването на глобални стандарти и решения.
 
В рамките на срещата е организирано изложение за споделяне на опит, на което Националните организации GS1 ще представят своите иновации. 
 
Международната асоциация GS1 се стреми да отговори адекватно и своевременно на технологичните новости и да запази водещи позиции в бъдеще. В тази връзка една от задачите е да се разшири разпространението на стандартите и решенията GS1, в индустрията и в търговията за нуждите на потребителите.
 
През тази година едно от предизвикателствата на GS1 ще бъде честването на 40 годишния юбилей на стандартите GS1 - Глобалния език на бизнеса по цял свят.
 
 
GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. 
Българската търговско-промишлена палата е официален представител на България в Международната нестопанска асоциация GS1 от края на 1991 г. Дейността на Националната организация GS1 се осъществява от Съвет GS1 България, който е към БТПП. 
 

16.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад