Назад

Проект ADB Multiplatform в помощ на бизнеса за оптимизиране на превоза на стоки 

На 14-ти февруари  в сградата на БТПП се състоя пресконференция по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално  сътрудничество “Югоизточна Европа”.

 

На срещата присъстваха партньори на БТПП по проекта и журналисти. Екип от експерти на Палатата представи основните цели на проекта, изпълнените до момента дейности и предстоящи мероприятия.

 

Проект “ADB Multiplatform” се изпълнява от БТПП в партньорство с 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна. Срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца и основните дейности на БТПП са:

 

  • Проучване на съществуващото законодателство в областта на транспорта и неговото съответствие към законодателството на ЕС;
  • Проучване на съществуващите методи за локализация и проследяване на пратки в ж.п транспорта;
  • Проучване на използваната речна информационна система по река Дунав;
  • Хармонизиране на прилаганите митнически процедури;
  • Създаване на центрове за мултимодален транспорт в страните участнички в проекта.

 

Общите цели на проекта са свързани с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

 

За повече информация:

http://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI.htm

http://www.adbmultiplatform.eu/adb/

 


14.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад