Назад

БТПП участва в дебата за бюджет на ЕС за 2014-2020На дебат за "Бюджет на ЕС 2014 – 2020 – Равносметката за България" министърът на външните работи Николай Младенов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев посочиха трудностите, пред които е била поставена България в преговорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС и очертаха предизвикателствата. 

Външният министър подчерта, че и по трите първоначално поставени цели е постигнато най-доброто възможно решение. Няма промени в кохезионната политика за България, запазена е и границата на държавно съфинансиране от 15%. В областта на общата селскостопанска политика България се е преборила с исканията си за ускорено достигане до нивата на директни плащания. С извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй", страната ни ще получи 75 млн. евро повече от първоначално предложеното от Еврокомисията, като след 2020 г. ще може да се преговаря за още средства. Министър Младенов отбеляза, че България е един от най-големите нетни бенефициенти в новия европейски бюджет, но само от страната ни зависи как ще бъдат усвоени предоставените средства.
 
Според министър Дончев чрез иконометричния модел SIBILA, средствата от Европейския съюз ще допринесат за средно повишаване на макроикономическите показатели с 18%, в това число: 47% по-висок износ, 71.6% по-висока работна заплата към 2020г. и 19% по-нисък държавен дълг, отколкото, ако няма европейско финансиране. 
 
От страна на БТПП отношение изрази Беата Папазаова - съветник по европейска интеграция и проекти. Тя отправи два въпроса към министър Томислав Дончев относно новия финансов приоритет от 6 млрд. евро, таргетиран към младежката безработица, и мястото на Дунавската стратегия в следващата Многогодишна финансова рамка.
 
Спред министъра е безспорна нуждата от ресурс за извънредни мерки в областта на младежката безработица. Той е убеден, че този нов финансов приоритет ще осигури допълнителен ресурс за България за борба с младежката безработица, което по изчисления се базира на около 75 млн. лв.
 
Дунавската стратегия към момента е успешна координация на политиките между различните държави, попадащи от Дунавския регион. До момента Дунавската стратегия не предполага отделен източник на финансиране, а е само инструмент за координация на ниво производство на стратегически политики и разработване на проекти. „В договора за партньорство имаме амбицията и желанието да продължим да работим в тази посока и да подложим на един предварителен контрол всички приритети и големи проекти от гледна точка на тяхната съгласуваност с Дунавската стратегия“ допълни министър Дончев. 
 

14.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад