Назад

Участие на представител на БТПП в пленарна сесия на ЕИСК 

В залата - "Jozef Antal" на Европейския парламент се състоя пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Специален гост бе Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, който се изказа по темата: „Устойчиво развитие за по-силна Европа“. В дебатите по темата взе участие и зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. 
 
Стефан Нилсон, председател на Комитета, отбеляза, че експертите от ЕИСК се стремят към развитие на по-тесни връзки с парламентарните комисии и с ЕП. Съвместната работа се основава на експертни знания, натрупани от работата в много различни области, и на способността да се търси съгласие между социалните партньори и други организации на потребители, земеделски стопани и т.н.
 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е един от  европейските органи, създаден с Договора от Рим от 1957 г. Той представлява работодатели, работници и други групи, като акцентът на неговата работа е предоставянето на становища на Съвета, Комисията и Парламента за социално-икономическия ефект от законодателството. Мнението на Комитета трябва да бъде потърсено, преди да се вземат решения по въпроси, свързани с икономическата и социалната политика на Европейския съюз.
 

17.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад