Назад

БТПП продължава да усъвършенства Единния доброволен търговски регистър

 


Цветан Симеонов – председател на БТПП и Димитър Джендов – управител на „Глобал Консултинг” ЕООД подписаха договор за Технологично обновление на информационната система на Единния доброволен търговски регистър на Палатата. Целта е подобряване на визията на регистъра чрез актуализиране на съществуващите функционалности, оптимизация и обогатяване на модела на данните, подобряване на потребителския интерфейс и постигане на по-голяма бързина при изготвяне на справки.

Акцент в работата на процеса по технологично обновяване на системата е поставен върху създаване на улеснения и сигурност при ползване на регистъра от външни клиенти, чрез:

-         отделяне на публичната част в самостоятелно приложение;

-         улесняване на процедурите за получаване на справки;

-         бързина при проверката и актуализацията на данни;

-         разширяване на възможностите за електронни услуги.

Чрез Технологичното обновяване на Единния доброволен търговски регистър, БТПП ще предложи по-модерен, електронен вариант на системата, отговарящ на съвременните технологии и обслужващ нарастналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация, необходима при осъществяване на стопанската му дейност.


13.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад